NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16-29-vuotiaille suunnattua nuorille tarkoitettua ammatillista kuntoutusta. NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun ja työelämään suuntautumisesta.

TOTEUTUS

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan. NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 X 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan nuoren arkiympäristössä.
Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.
NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajalta.

HAKEMINEN

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Tutustu tästä Nuotti-valmennuksen esitteeseen.

Ammatillinen tukihenkilöpalvelu

Tuotamme ammatillista tukihenkilöpalvelua asiakkaan omassa toimintaympäristössä yksilöllisen tarpeen mukaan, esimerkiksi kotona, koulussa, työpaikalla tai harrastuksissa. Tukihenkilöpalvelua tarjoamme esimerkiksi seuraaviin elämäntilanteisiin:

  • Asiakkaan tukeminen arjen hallinnassa (asuminen, talous, kodinhoito, ajankäyttö, terveys, riippuvuudet, asiointi, opiskelu).
  • Asiakkaan valmentaminen siirryttäessä tuetusta ympäristöstä kohti itsenäistä elämään. mm. lastensuojelun ja kotouttamisen jälkihuollon asiakkaat.
  • Asiakkaan ohjaaminen yksittäisellä elämänhallinnan osa-alueella (harrastuksen pariin, sosiaalisten tilanteiden pelon hallinta, itsetuntotyöskentely, oireenhallinta).

Työskentelyn perustana on luottamuksellinen suhde asiakkaan ja tukihenkilön välillä. Ammatillinen tukihenkilöpalvelumme perustuu asiakkaan itsenäisen toimijuuden vahvistamiseen. Palvelun kesto ja sisältö on mahdollista räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. Ammatillinen tukihenkilö toimii aktiivisesti osana asiakkaan muuta verkostoa.

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja etsii asiakkaalle sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä avoimilta työmarkkinoilta. Valmentaja tukee asiakasta löytämään ja tuomaan esille omat vahvuudet ja osaamisen. Valmentajalta saa apua myös työpaikkahakemuksen laatimiseen sekä työhaastatteluun valmistautumiseen. Työhönvalmennus sopii osaksi tukihenkilöpalvelua tai uravalmennusta.

Uravalmennus

Kysy myös 1-5 päivän pituisia yksilöllisiä tai muutaman hengen ryhmien uravalmennuspaketteja.

Yhteystiedot:

Viileex Oy
Viireläntie 17
84100 YLIVIESKA

Esa Knuutila
P. 040 544 8692

esa@viileex.fi

Y-tunnus: 3100446-9

Lähetä viesti!

[contact-form-7 404 "Not Found"]