NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16-29-vuotiaille suunnattua nuorille tarkoitettua ammatillista kuntoutusta. NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun ja työelämään suuntautumisesta.

TOTEUTUS

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan. NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 X 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan nuoren arkiympäristössä.
Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.
NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajalta.

HAKEMINEN

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Tutustu tästä Nuotti-valmennuksen esitteeseen.

Ammatillinen tukihenkilöpalvelu

Ammatillista tukihenkilöpalvelua annetaan asiakkaalle hänen omassa toimintaympäristössään tarpeesta riippuen, esimerkiksi kotona, koulussa, työpaikalla tai harrastuksissa. Tukihenkilöpalvelua voidaan tarjota esimerkiksi seuraavanlaisiin elämäntilanteisiin:

  • Asiakkaan tukeminen elämänhallinnassa (asuminen, ihmissuhteet, talous, kodinhoito, itsetunto, ajankäyttö, hyvinvointi, riippuvuudet, asiointi, opiskelu).
  • Asiakkaan siirtäminen tuetusta ympäristöstä itsenäisempään elämään (esimerkiksi sairaalasta kotiin ja avohoidon piiriin).
  •  Asiakkaan tukeminen havaitsemaan ja toteuttamaan muutoksia elämäntilanteessaan
  • Pienempiin tarpeisiin liittyen johonkin tiettyyn elämänhallinnan alueeseen (esimerkiksi tukemaan ja ohjaamaan asiakasta harrastusten pariin).

Työskentely perustuu aina luottamukselliseen suhteeseen ja asiakkaan omia kokemuksia kunnioitetaan. Ammatillisen tukihenkilön tarkoituksena ei ole tehdä asioita asiakkaan puolesta, vaan ohjata ja tukea asiakasta tekemään ja toimimaan itse. Tapaamisia toteutetaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.anssa kerran viikossa. Tapaamiset koostuvat toiminnallisesta työskentelystä sekä keskustelusta.

Tukihenkilöpalvelun kesto riippuu asiakkaan tuen tarpeesta. Ammatillinen tukihenkilö toimii aktiivisesti osana asiakkaan muuta tuki- ja viranomaisverkostoa ja tavoitteena on yhteistyön aikana aktivoida myös asiakkaan omaa sosiaalista verkostoa. Tukisuhteen päättyessä pidetään loppupalaveri asiakkaan, verkoston ja Stepin kanssa, jossa käydään läpi asiakkaan tavoitteet tulevaisuudelleen ja niiden seurannasta.

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja etsii kanssasi sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä avoimilta työmarkkinoilta sekä tukee työtehtävien oppimisessa. Valmentaja voi olla tukena aloitusvaiheessa sekä seuraa työsuhteen etenemistä ja käy työpaikoilla. Työhönvalmentaja voi tukea myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen dokumentoinnissa ja ohjata tutkinnon osien suorittamisprosessissa.

Työnantaja saa tukea työtehtävien räätälöinnissä työntekijälle sopivaksi, mahdollisten tukien hakemisessa sekä tarpeen mukaan perehdyttämisvaiheessa.

Uravalmennus

Kysy myös 1-5 päivän pituisia yksilöllisiä tai muutaman hengen ryhmien uravalmennuspaketteja.

Yhteystiedot:

Viileex Oy
Viireläntie 17
84100 YLIVIESKA

Esa Knuutila
P. 040 544 8692

esa@viileex.fi

Y-tunnus: 3100446-9

Lähetä viesti!

[contact-form-7 404 "Not Found"]